Psychoedukacja, relaksacja, rozwój

 

- warsztaty relaksacyjne

- psychoedukacja

- warsztaty personalne – mocne strony

- warsztaty asertywności

- warsztaty z komunikacji interpersonalnej czyli jak lepiej porozumiewać się z innymi ludźmi

- warsztaty rodzicielskich umiejętności wychowawczych

- warsztaty radzenia sobie ze stresem